Privatlivspolitk

Dataansvarlig

Guldsmed Kristian Otte
Østerågade 6, 1. tv., 9000 Aalborg
Tlf. 98116914
E-mail: info@selskabx.dk

Hos Guldsmed Kristian Otte er vi dedikerede til at beskytte de personoplysninger, du afgiver til os. I denne privatlivspolitik kan du blandt andet læse om hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger oplysningerne til, hvordan vi beskytter dem og hvilke rettigheder du er tillagt som følge af vores behandling.

I hvilke situationer indsamler og behandler vi dine personoplysninger?

 1. Når du køber et eller flere af vores produkter og din ordre skal leveres.
 2. Når du kontakter vores kundeservice med henblik på fx returnering, reklamation mv.
 3. Når vi skal besvare dine generelle henvendelser og klager via fx mail, sociale medier mv.
 4. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 5. Når vi laver direkte markedsføring over for dig via fx email.
 6. Når du afhenter varer direkte fra vores varelager hvor der er TV-overvågning.
 7. Når du befinder dig i vores fysiske butik hvor der er TV-overvågning.
 8. Når du besøger vores hjemmeside og cookies placeres på din enhed.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og med hvilken lovhjemmel?

Ved køb af et eller flere produkter på vores hjemmeside, indsamler vi almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde og leveringsmåde. Vi behandler oplysningerne for at kunne gennemføre og levere din ordre, og for at kunne holde dig orienteret om fx ændringer eller forsinkelser i din levering. Vi har ikke adgang til at se dine kreditkort-oplysninger da de transmitteres direkte til betalingsudbyderen via en krypteret forbindelse.

De ovennævnte oplysninger er nødvendige at behandle for at vi kan overholde vores aftale med dig, og retsgrundlaget for behandlingen er derfor GDPR art. 6(1)(b). Vi registrerer din købshistorik da vi er forpligtede til at opbevare regnskabsmateriale efter bogføringsloven. Hvis din ordre kan indikere oplysninger af følsom karakter, som fx helbredsoplysninger, oplysninger om religion, race, seksuelle præferencer mv. er det nødvendigt at du giver samtykke før vi kan tilgodese din ordre, jf. GDPR art. 9(2)(a).

Ved kontakt til vores kundeservice og support behandler vi de ovennævnte oplysninger, dvs. navn, adresse mv. samt konkrete oplysninger om dit køb, for at kunne administrere din ret til at returnere eller reklamere i forhold til varer, du har købt. Retsgrundlaget er GDPR art. 6(1)(b).

Ved generelle henvendelser og klager via fx email, sociale medier mv. behandler vi almindelige personoplysninger som e-mailadresse, navn, indholdet i henvendelsen samt øvrige detaljer, der fremsendes.

Oplysningerne er nødvendige for at vi kan besvare din henvendelse og da vi har en legitim interesse i at gøre det, sker behandlingen på baggrund af GDPR art. 6(1)(f). Hvis du deltager og vinder i en konkurrence, vi har igangsat, behandler vi de almindelige personoplysninger, der er nødvendige for din deltagelse og for at vi kan sende dig det, du har vundet. Retsgrundlaget her er GDPR art. 6(1)(b).

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler vi dit navn og din email samt evt. øvrige oplysninger du frivilligt afgiver. Det gør vi for at kunne afsende beskeder om fx konkurrencer, events, gode råd samt nyheder. Oplysningerne indsamles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på linket nederst i nyhedsmailen eller ved at kontakte os.

Ved direkte markedsføring over for dig via fx email behandler vi dine almindelige personoplysninger som dit navn, din e-mailadresse, købshistorik og evt. søgeadfærd for at kunne præsentere produkter for dig, du måske vil være interesseret i og for at give dig de bedste tilbud. Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke som du altid kan trække tilbage enten i den mail du modtager eller ved at kontakte os. Retsgrundlaget er derfor GDPR art. 6(1)(a).

Ved afhentning af varer på vores varelager, kan du blive optaget af vores TV-overvågning. Formålet med indsamlingen af videomaterialet er at forebygge og dokumentere eventuelle lovovertrædelser, og optagelserne kan derfor blive videregivet til politimyndigheder hvis der er begrundet mistanke om en overtrædelse af straffeloven. Videomaterialet vil udelukkende blive gennemgået hvis det skønnes relevant. Retsgrundlaget er GDPR art. 6(1)(f).

Ved køb og generel tilstedeværelse i vores fysiske butik, kan du blive optaget af vores TV-overvågning. Formålet med indsamlingen af videomaterialet er at forebygge og dokumentere eventuelle lovovertrædelser, og optagelserne kan derfor blive videregivet til politimyndigheder hvis der er begrundet mistanke om en overtrædelse af straffeloven. Videomaterialet vil udelukkende blive gennemgået hvis det skønnes relevant. Retsgrundlaget er GDPR art. 6(1)(f).

Ved besøg på vores hjemmeside bruger vi cookies til at indsamle oplysninger som fx din IP-adresse, browser type, operativsystem og sider besøgt på vores hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at analysere og forbedre vores hjemmeside, og analytiske/marketing-cookies placeres kun og anvendes til analyse/markedsføring hvis du giver samtykke hertil. Du kan læse mere herom i vores cookie-politik.

Hvilke tredjeparter giver vi oplysninger videre til?

Vi benytter eksterne tredjeparter til at levere en række IT-systemer som fx email-systemer, support-systemer, marketing-systemer, systemer til at holde styr på kundedata samt driften af vores hjemmeside. Hvis du har givet samtykke til vores brug af marketing/analytiske cookies, kan vi dele data om dine interaktioner på vores hjemmeside med eksempelvis sociale medier.

Derudover videregives dine almindelige personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og ordrenummer til de transportører, vi har indgået aftale med, og som skal stå for leveringen af dine varer. Oplysningerne kan også i visse tilfælde videregives til en producent af de pågældende varer hvis vi undtagelsesvist ikke har en eller flere af dine varer på lager.

Dine betalingsoplysninger videregives til betalingsudbydere, så din betaling kan gennemføres. Som tidligere nævnt har vi ikke direkte adgang til fx dine kreditkortoplysninger – der etableres en krypteret forbindelse mellem din web-browser og betalingsudbyderen, så din betaling kan verificeres.

Oplysninger fra vores TV-overvågning kan videregives til politimyndigheder hvis det, i forbindelse med en undersøgelse af en mistænkt lovovertrædelse, er nødvendigt for politiet at få adgang til oplysningerne.

Derudover kan det være nødvendigt for os at dele oplysninger med andre eksterne parter som rådgivere, revisorer og offentlige myndigheder som fx SKAT.

En række af de tredjeparter vi anvender, udgør databehandlere i overensstemmelse med GDPR art. 4(8). Vi har derfor indgået databehandleraftaler med dem, og sørger på den måde for, at dine personoplysninger behandles sikkert, ordentligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

I tilfælde af, at en databehandler overfører dine personoplysninger til et tredjeland, er der passende garantier på plads, som sikrer beskyttelse af dine oplysninger. Garantierne vil her typisk bestå i, at databehandleren har forpligtet sig til at overholde EU’s Standardkontraktbestemmelser, jf. GDPR art. 46(2)(c). Alternativt vil overførslerne ske til steder og selskaber, som ifølge EU-Kommissionen betragtes som sikre, jf. GDPR art. 45.

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Vi sørger generelt for at slette dine oplysninger, når vi ikke længere har et formål med at opbevare dem. Oplysninger relateret til dine køb i vores webshop slettes efter indeværende +5 år da opbevaring i dette tidsrum er påkrævet efter bogføringsloven.

De oplysninger, der indsamles via cookies når du besøger vores hjemmeside, opbevares i den tidsperiode, der fremgår af vores cookie-politik.

Hvis du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og din e-mailadresse indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Dette kan du som nævnt gøre ved linket i bunden af hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte os.

Optagelser fra vores TV-overvågning slettes automatisk efter 1 måned medmindre en længere opbevaring er nødvendig for at undersøge mistænkelige forhold.

Du har ret til:

 • At få indsigt i de personoplysninger, Guldsmed Kristian Otte behandler om dig.
 • At anmode om sletning af de personoplysninger, Guldsmed Kristian Otte behandler om dig.
 • At kræve berigtigelse af de personoplysninger, Guldsmed Kristian Otte behandler om dig.
 • At gøre indsigelse mod Guldsmed Kristian Otte’s behandling af dine personoplysninger.
 • At anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
 • At modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan klage til Datatilsynet over Guldsmed Kristian Otte’s behandling af dine personoplysninger. Deres kontaktoplysninger er:

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: +45 33193200